เสวนาหัวข้อ Corporate Venture Investment Strategy in Startups ในงาน Startup Thailand


เสวนาหัวข้อ Corporate Venture Investment Strategy in Startups ในงาน Startup Thailand video 1:11:46

Join BizNet to Get Tools & Advice to Start Your Business

Talk to a Business Coach

วิดิโอนี้เป็นรายละเอียดการเสวนา Corporate Venture Investment Strategy in Startups ซึ่งมีคุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา

เสวนาหัวข้อ Corporate Venture Investment Strategy in Startups ในงาน Startup Thailand video 1:11:46

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

©2019 

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar