AdWords มือใหม่ ตอนที่1: Google AdWords คืออะไร?+

AdWords มือใหม่ ตอนที่1: Google AdWords คืออะไร?

AdWords มือใหม่ ตอนที่1: Google AdWords คืออะไร? video 01:40 พบกับซีรี่ย์ “AdWords มือใหม่” สำหรับทุกคนที่อยากทำโฆษณา Google AdWords แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง คุณก้อยจากทีม Google จะมาอธิบายทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำการโฆษณาให้ฟังง่ายๆ เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ต้นไปพร้อมๆกันนะคะ...

©2017 

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Skip to toolbar